Threshold I, porcelain, kiln shelf, 2010

Threshold II, porcelain, kiln shelf, 2010

Threshold III, porcelain, kiln shelf, 2010

Threshold I & IV, porcelain, kiln shelf, 2010

Threshold I, porcelain, kiln shelf, 2010 (Detail)

Threshold I, porcelain, kiln shelf, 2010 (Detail)

Threshold IV, porcelain, kiln shelf, 2010 (Detail)